Transporti tokesor

Transporti Tokësor

Transporti tokësor është shtylla më e rëndësishme në shërbimet logjistike. Është relativisht i shpejtë dhe ka një shtrirje të madhe gjeografike. Një flotë kamionësh te kontraktuar bën te mundur ofrimin e shërbimit te transportit FTL, LTL dhe grupazh nga shtetet e Evropës Perendimore , Lindore, vëndet fshqinjë dhe Turqia. Grupi ynë i agjentevë dhe pozicionimi ideal i magazinave ne Evropë mundësojne fleksibiletet maksimal për cdo dërgese në kamion i dedikuar apo grupazh. Ne mundësojme gjithashtu ngarkesa me temperature të kontrolluar, te rrezikshme, ADR dhe speciale.

Falë ekipit tonë të mirëpërgatitur të cilët mundësojnë që të gjitha dërgesat arrijnë destinacionin në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Ne po bëjmë gjithçka që ngarkesat të arrijnë në destinacionin e tyre. Shërbimet tokësore fleksibël dhe miqësore me mjedisin ofrojnë nisje të planifikuara të besueshme dhe të paracaktuara.

Ne jemi krenar t’i shërbejmë më shumë se 3,000 klientëve dhe janë mënyra më miqësore me mjedisin e transportit tokësor, kështu që shërbimi ynë i transportit tokësor është gjithmonë zgjedhja kryesore.